Polityka prywatności

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:
Firmy: Silesia Meble sp. z o.o.
Kod: 44-230, Miejscowość: Bełk
Ulica: Główna 63
Telefon: +48  32/ 43 12 595
E-mail: biuro@silesiameble.pl
 
Informuję, iż:
 
1. Inspektorem Ochrony Danych w firmieSilesia Meble Sp. z o.o. jest Pani :
 
Michalina Koć-Mniszko
telefon kontaktowy: 32/ 43 12 595
e-mail kontaktowy: m.mniszko@silesiameble.pl
miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy Silesia Meble Sp. z o.o.;
 
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 
niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą,*
 
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 
wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez panią/Pana zgodami; *
 
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) I zgodnie treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 
wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; *
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Silesia Meble Sp. z o.o., a w szczególności*:
 
dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 
prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
 
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 
3.  Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes firmy Silesia Meble wynikający z konieczności realizacji współpracy objętej umową zawartą przez firmę Silesia Meble lub ustaleniem warunków takiej umowy. 
 
4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i i wykonania umowy, o której mowa w punkcie poprzednim. 
 
5. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczen organów publicznych (podatkowych).
 
6. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotą obsługujących administratora lub jego podwykonawcom oraz podmiotą z grupy kapitałowej, do której należy administrator.
 
7. Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 
8. Niemożność przetwarzania tych danych przez firmę Silesia Meble może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy, o której mowa powyżej. 
 
Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.